Szakértőink, óraadóink

A PTE ÁOK Védelmi Kutatások Központ szakértői, óraadói


Dr. Kobolka István


egyetemi docens, ezredes,
Védelmi Kutatások Központ vezető

Dr. Holló József


ny. altábornagy, c. egyetemi tanár

Ladányi Éva


címzetes egyetemi docens


Dr. Gaál Gyula PhD


r. ezredes, rendőrségi tanácsos

Lábodi Csaba


PhD hallgató

Gáll Tamás


PhD hallgató


Takács Attila


Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
dandártábornok, parancsnok

Apáti Zoltán


dandártábornok, Honvéd Vezérkar,
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, parancsnokhelyettes

Tircsi Hajnal


alezredes, HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség,
vezető kiemelt főtiszt (ov.h.)

Dr. Dalnoki Zsolt


tű. alezredes


Dr. Csege Gyula PhD.


r. főhadnagy

Krisztin N. László


polgármester

Mácsai Antal


mk. tü. ezds.

Dr. Varga Attila Ferenc


ezredes MH VIF Főosztályvezető


Tömböl László


nyá. mérnök vezérezredes